PicoClix Forum

برداشت نمیشه کرد

Started by hoseinkhan 2019-05-09 at 20:56
2 replies to this topic
hoseinkhan
Admiral
Posts: 36
من با هیچکدوم از گزینه ها نمیتونم برداشت کنم فقط مینویسه invalid payment method

راهنمایی کنید
mahsaisha
Admiral
Posts: 15
من قبلا سه بار از درگاه پاییر برداشت کردم. اما امروز با پرفکت مانی که اقدام کردم دقیقا با همین مشکلی ک گفتید مواجهم. دیگه با پاییر امتحان نکردم چون وریفای نیست
daatis
Commander Monthly
Posts: 15
Quote: mahsaisha
من قبلا سه بار از درگاه پاییر برداشت کردم. اما امروز با پرفکت مانی که اقدام کردم دقیقا با همین مشکلی ک گفتید مواجهم. دیگه با پاییر امتحان نکردم چون وریفای نیست


مال منم برگشت خورد.ولی زده برداشت بعدی 10روز آینده.درحالی ک من اصن برداشت نداشتم!
Featured Text Ads

© 2017 PicoClix All rights reserved.

Powered by picoclix